Σας παρέχουμε ενα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για να υπολογίσετε τις γόνιμες ημέρες του κύκλου σας και να αυξήσετε τις πιθανότητες σύλληψης.
Υπολογισμός γόνιμων ημερών
Pick a date Επιλέξτε την πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου
Επιλέξτε τις ημέρες του κύκλου σας

Γόνιμες ημέρες: Από τις έως τις

Σημείωση: Οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν ασφαλές μέσο αντισύλληψης. Οι ακριβείς ημερομηνίες μπορούν να σας δοθούν με ασφάλεια μόνο από τον γιατρό σας.