Η πιθανή ημερομηνία τοκετού σχετίζεται άμεσα με την ημερομηνία της τελευταίας περιόδου της γυναίκας πριν την σύλληψη.
Υπολογισμός της ημερομηνίας τοκετού
Pick a date Επιλέξτε ημερομηνία τελευταίας περιόδου

Πιθανή ημερομηνία τοκετού:

Σημείωση: Η πρόβλεψη της ημερομηνίας τοκετού είναι ενδεικτική και σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί απόλυτα ακριβής